Offsettryck

Offsettryck är en allmänt använd tryckteknik där den färgburna informationen är överförd från en tryckplåt till trycksakens material (normalt papper) via en gummiduksbeklädd cylinder.

Fördelarna med offsettryck:
Hög tryckkvalité
Många olika typer av papper
Tryck med Pantone-färger
Billigare styckepris vid stora upplagor